ОВИТЕХ ООД
Проектиране, Изграждане и Обслужване на Сградни Инсталации.
Управление и Мениджмънт на Инвестиционни Проекти.
Понеделник, 27 Май 2024
A+ R A-

Проектиране

Цялостно проектиране в обема на:

"НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ДВ. бр. 93 от 11.11.2014г. Обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 96 от 4 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 11 ноември 2014 г. "

 

Нашият Опит и Комплексен подход ни позволи в годините да изградим и предложим на Клиентите си Управление на Проекти. При ползването на тази комплексна услуга, Клиентът получава естествена симбиоза от качествен проект и проектово управление, водещо до реализация на инвестиционните намерения във финансов, времеви и качествен аспект. Управлението на Проекта включва:

  •  Предпроектно проучване
  •  Разработване на Задание за проектиране
  •  Изготвяне на пълна Проектна документация, във всички фази на Инвестиционния проект.
  •  Процедиране по узаконяване
  •  Сформиране на Бюджет и График за реализация
  •  Търг и наемане на Строителни компании
  •  Оперативно управление и Координация на строителството
  •  План за Качество
  •  Приемане и Узаконяване на строежа

Контакти

Адрес:
ул.Епископ Протоген №53, ет.3
София 1407
България
 

office@ovitech.bg

Работно време:
Понеделник - Петък
9:00 - 17:30 часа

Офис