ОВИТЕХ ООД
Проектиране, Изграждане и Обслужване на Сградни Инсталации.
Управление и Мениджмънт на Инвестиционни Проекти.
Четвъртък, 20 Юни 2024
A+ R A-

Нашият опит

Опитът на хората, които днес работят в Овитех, придобит с участие в много български и международни проекти, преди създаването на компанията, е референция за тяхната висока квалификация и професионализъм. Още преди съществуването на Овитех, ние сме приложили своите познания и сме придобили опит, като част от екипа в следните компании и проекти:

 

„ABB Group“ Австрия


 

2002г.

 

Изграждане на охладителна система за специализирано лекарствено помещение на фармацевтична фабрика „Baxter “ в гр. Виена, Австрия

 

(Инвеститор – „Baxter Healthcare“ GmbH)

 

 • Изготвяне на работен проект по част ОВК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.

 

2003г.

 

 

Изграждане на охладителна система за сървърно помещение на мобилен оператор „Connect Austria

 

(Инвеститор – Connect Austria)

 

Изготвяне на работен проект по част ОВК.

 

 

„VA TECH ELIN EBG“ GmbH,  Австрия


 

2003г.

 

 

Изграждане на офис сграда „Соравия Център“ в  гр.София                  

 

(Инвеститор – SORAVIA Group)

Ок. 9000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, ВиК и сградна автоматика.
 • Изготвяне на работен проект по части ОВК и ВиК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Изготвяне на проект „Външни връзки” и контрол на изпълнението му.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране (4-тръбна с вентилаторни конвектори, климатични камери с рекуператори).

 

 

 

Проект за изграждане на офисна част на Пощенска банка“ в Соравия Център,  гр. София

 

(Инвеститор – Пощенска Банка)

Ок. 4000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, ВиК и сградна автоматика.
 • Изготвяне на работен проект по части ОВК и ВиК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране.

 

 

2004г.

 

 

Изграждане на централен офис на „HVB Bank Biochim“ на ул. Аксаков 5,   гр. София

 

(Инвеститор – Bank of Austria)

Ок. 5000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, ВиК и сградна автоматика.
 • Изготвяне на работен проект по части ОВК и ВиК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Изготвяне на проект „Външни връзки” и контрол на изпълнението му.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране (4-тръбна с вентилаторни конвектори, климатични камери с рекуператори).

 

 

 

Изграждане на офис център „Europark“ в  гр. София          

 

(Инвеститор – SORAVIA Group)

Ок. 12000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, ВиК и сградна автоматика.
 • Изготвяне на работен проект по части ОВК и ВиК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Изготвяне на проект „Външни връзки“ и контрол на изпълнението му.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране (4-тръбна с вентилаторни конвектори, климатични камери с ротационни рекуператори).

 

Независими проекти


 

2005г.

 

 

Газификация на хотел „SkyWay“ в гр. София

 

Участие в проекта като Проектант, което включва:

 • Изготвяне на концепция по част Газификация.
 • Изготвяне на технически проект по част Газификация.

 

Газификация на жилищна сграда „ВЕЦ-Симеоново“ в гр.София                  

 

Участие в проекта като Проектант, което включва:

 • Изготвяне на концепция по част Газификация.
 • Изготвяне на технически проект по част Газификация.

 

Участие в проекти като част от екипа на „Leopold Jordan“ GmbH,  Австрия


 

2005г.

 

Разширение на административна част и производствено хале на завод „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД

(Инвеститор „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД

Ок. 34000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по част ОВК и сградна автоматика (за първи път в България е планирана система за климатизиране с Chilled Beams).
 • Изготвяне на работен проект по част ОВК.

 

2006г.

 

Изграждане на офисна част на „Джонсън Електроникс Контролс България“ ЕООД в офис център „Европарк“, гр.София   

(Инвеститор – „Джонсън Електроникс Контролс България“ ЕООД)

Ок. 5000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, сградна автоматика и ВиК.
 • Изготвяне на работен проект по части ОВК и ВиК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране (4-тръбна с вентилаторни конвектори, климатични камери с ротационни рекуператори).

 

Изграждане на офисна част на Unicredit LeasingAД в офис център „Европарк“, гр.София 

(Инвеститор – „Unicredit Leasing“ AД)

Ок. 1000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, сградна автоматика и ВиК.
 • Изготвяне на работен проект по части ОВК и ВиК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране (4-тръбна с вентилаторни конвектори, климатични камери с ротационни рекуператори).

 

2007г.

 

Проектиране на офис център „РМС Тауър БГ“ ЕООД                          

(Инвеститор – „РМС Тауър БГ“ ЕООД)

Ок. 70 000 м² - 123м. височина

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, ВиК и BMS.
 • Изготвяне на идеен проект с разрешение за строеж.
 • Планирана е 4-тръбна система с Chilled Beams, климатични камери с ротационни рекуператори.

 

 

Проектиране и изграждане на офис сграда „EBC Building“ (N.L.B. Люблянска Банка)  в гр. Белград, Сърбия

 

(Инвеститор – Raiffeisen Evolution)

Ок. 16 000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по част ОВК, ВиК и сградна автоматика.
 • Изготвяне на работен проект по част ОВК.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране (4-тръбна с вентилаторни конвектори, климатични камери с ротационни рекуператори).

 

 

Проектиране и изграждане на офис и логистичен център на фирма „Rehau България“                                    

(Инвеститор - Rehau България)

Ок. 7500 м²

 

 • Изготвяне на работен проект по части ОВК, ВиК и BMS.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Пуск и настройка на системите за климатизиране (Change Over подово отопление/охлаждане, геотермална термопомпа вода/вода, соларни панели за БГВ, зонов контрол в офисите, пълна визуализация и контрол на процесите от BMS).

 

 

2008г.

 

Проектиране и изграждане на офис сграда „Соравия Център“ в  

гр. Скопие, Македония

(Инвеститор – SORAVIA Group)

Ок. 25 000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по част ОВК и и сградна автоматика.
 • Доставка на вентилационна техника – вентилационни камери 2 х 40000м³/ч.
 • Консултиране на изпълнителите по част ОВК.

 

 

Проектиране на офис сграда Метрополис Център“ в гр. Букурещ, Румъния       

(Инвеститор – SORAVIA Group)

Ок. 35 000 м²

 

Участие в проект на „Leopold Jordan“ GmbH, като част от консултантски екип по част ОВК, което включва изготвяне на концепция по част ОВК.

 

 

Проектиране на офиси и хотелски комплекс „Mегапарк“, гр. София

(Инвеститор – SORAVIA Group)

Ок. 115 000 м²

 

 • Изготвяне на концепция по части ОВК, ВиК и BMS.
 • Изготвяне на концепция по пожарна безопасност и съгласуването и с НСПАБ.
 • Изготвяне на технически проект с разрешение за строеж по части ОВК, ВиК и BMS.
 • Изготвяне на тръжна документация за Главен изпълнител и вземане на разрешение за строеж.

 

 

Проектиране и изграждане на „Младежки и социален център Св. Константин и Елена“ в гр. София            

(Инвеститори – Фондация „Конкордия България“, „Щрабаг“ ЕАД, „СОФИЯ МЕЛ“ АД)

Ок. 2700 м²

 

 • Изготвяне на работен проект по част ОВК и BMS.
 • Доставка на материали и оборудване, организиране и контрол на изпълнението на СМР.
 • Пуск и настройка на системите за отопление (2-тръбна с радиатори).

 

 

Контакти

Адрес:
ул.Епископ Протоген №53, ет.3
София 1407
България
 

office@ovitech.bg

Работно време:
Понеделник - Петък
9:00 - 17:30 часа

Офис