ОВИТЕХ ООД
Проектиране, Изграждане и Обслужване на Сградни Инсталации.
Управление и Мениджмънт на Инвестиционни Проекти.
Четвъртък, 20 Юни 2024
A+ R A-

Изграждане

Текст за изграждане стройтелство и тн ghjgjhgjhfhfjyhg

Поддръжка

Критична поддръжка по време на гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Превантивна поддръжка по време на гаранционен и извънгаранционен сервиз.

 

Системи

Документиране по време на строителство (от разрешение за строеж до въвеждане в експлоатация) Монтаж, доставка и ръководство на изпълнението Пуск, измервания, настройка

Мениджмънт

От задание за проектиране - до въвеждане в експлоатация.

Проектиране

Цялостно проектиране в обема на:

"НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ДВ. бр. 93 от 11.11.2014г. Обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 96 от 4 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 11 ноември 2014 г. "

Прочети още: Проектиране

Планове за поддръжка

Критична поддръжка по време на гаранционен и извънгаранционен сервиз
Превантивна поддръжка по време на гаранционен и извънгаранционен сервиз

доставка на съоръжения и оборудване

Документиране по време на строителство (от разрешение за строеж до въвеждане в експлоатация)
Монтаж, доставка и ръководство на изпълнението
Пуск, измервания, настройка

  • Машини
  • Оборудване
  • Съоръжения

Изграждане на системи

Документиране по време на строителство (от разрешение за строеж до въвеждане в експлоатация)
Монтаж, доставка и ръководство на изпълнението
Пуск, измервания, настройка

Проект мениджмънт

От задание за проектиране до въвеждане в експлоатация
Инвеститорски контрол на целия процес

Контакти

Адрес:
ул.Епископ Протоген №53, ет.3
София 1407
България
 

office@ovitech.bg

Работно време:
Понеделник - Петък
9:00 - 17:30 часа

Офис